onze gemeente header zuiderkapel gemeenschap

Onze gemeente

Ontstaan

Op 14-11-1984 is de vereniging “Zuiderkapelgemeenschap” opgericht. Op 28-7-1998 is de vereniging omgezet in een kerkgenootschap met als naam: Zuiderkapelgemeenschap. 

De Zuiderkapelgemeenschap heeft als grondslag: De Bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God en als zodanig richtsnoer voor geloof, leven en gemeente.

De Zuiderkapelgemeenschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nr. 50345672 met het RSIN-nr. 8100.40.189 en is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

onze gemeente anbi zuiderkapelgemeenschap

Ons bestuur

De leiding van de Zuiderkapelgemeenschap ligt in handen van:
Het bestuur, wat minimaal uit 3 leden bestaat nl: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Om een evenwichtige vertegenwoordiging na te streven is het wenselijk, dat het bestuur uit een oneven aantal personen bestaat van 5 mensen. Dit bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het organiseren van kerkdiensten en activiteiten.
 • Informatieverstrekking aan gemeenteleden.
 • De zorg voor het gebouw en alles wat daarbij komt kijken.
 • De verantwoording van de financiële onderwerpen.

Het bestuur werkt nauw samen met het pastorale team. Het pastorale team wordt gevormd door een aantal gemeenteleden, die als specifieke taak hebben: Het omzien naar het persoonlijk geestelijk wel en wee van gemeenteleden. Zij brengen dit in praktijk door specifieke zorg te hebben voor gemeenteleden. Zij bezoeken (ook op verzoek) gemeenteleden. 

Ons beleid

De Zuiderkapelgemeenschap heeft ten doel de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus door zondagse erediensten, zoals dat in de Bijbel tot ons komt en dit toepassen in woord en daad. Dit wordt in de praktijk tot uitvoering gebracht door:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op de zondagmorgen en op speciale dagen bv.: Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en 1e Kerstdag.
 • Het beleggen van bidstonden en Bijbelstudies.
 • Het aanbieden van een Website met gratis kunnen downloaden van preken.
 • Het steunen van organisaties en stichtingen die vanuit hetzelfde perspectief handelen.
 • Het verlenen van pastorale hulp. Om dit te kunnen doen heeft het bestuur een medewerkersgroep om zich heen verzameld die bepaalde activiteiten uitvoeren.

Ons beloningsbeleid

Zowel aan het bestuur alsook aan alle medewerkers wordt geen vergoeding voor de functies uitgekeerd. Zij doen het werk in de gemeenschap vrijwillig en niet voor eigen eer of gewin.

Voor gastsprekers die een preek, seminar of Bijbelstudie verzorgen, is een vergoeding vastgesteld die bestaat uit een reiskostenvergoeding en een sprekerstarief.

Ons doel

Het doel van de gemeente is:

 • Naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus Jezus samen te voegen en daar aan gestalte  te geven.
 • De leden op te bouwen in geloof en in liefde en hen bekend te laten zijn met de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest opdat Christus door de Heilige Geest Zijn werk in hen kan volbrengen.
 • Om leden aan te sporen van harte en volkomen God te dienen, de komst van Jezus Christus te verwachten en getuigen te zijn van Zijn verlossingswerk.
 • Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten